Μετεωρολογικός σταθμός Πειραιά
Καιρός Πειραιά τώρα στον Προφήτη Ηλία
Τελευταία ενημέρωση: 03:22:32@25/05/2020 - επόμενη ενημέρωση σε  secs
Θερμοκρασία Υγρασία Άνεμος
19.7  °C

  Σήμερα   Χθες  
Υψηλή 19.7 °C
02:47
23.8 °C
16:52
Χαμηλή 18.9 °C
01:59
17.2 °C
06:16
55 %

  Σήμερα   Χθες  
Υψηλή 70 °C
01:54
64 °C
23:57
Χαμηλή 55 °C
03:18
34 °C
01:28
Δ/νση: N
Ένταση: 2 Bf
Μέγιστο σήμερα:
3 Bf  03:19  029°
Αίσθηση Θερμοκρασίας Ηλιακή Ακτινοβολία
19.7 °C

0  W/m2
Σήμερα υψηλή:
0
W/m2 στις 00:00
Βαρόμετρο
1010.23  mb